معنی اسم پژال

جوانه نازک ، شاخه های تازه روییده و ریز درختان

ریشه اسم پژال

فراوانی اسم پژال

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام پژال ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پژال

سلام من وقتی فهمیدم باردارم رفتم مشهدوازامام رضاپسرموگرفتم همونجانذرکردم اسم پسر امام رضا روبزارم واین شدکه به حرمت امام رضا و پسرش محمدجواد گذاشتم
مامان محمدجواد