معنی اسم پیمانه

جام شراب

ریشه اسم پیمانه

فراوانی اسم پیمانه

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام پیمانه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پیمانه

آشکار، ظاهر وپیدا
مامان مبین