معنی اسم پینار

سرچشمه

ریشه اسم پینار

فراوانی اسم پینار

در حال حاضر ۹۳ نفر در گهواره با نام پینار ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پینار

سلام من عاشق پینارم...پینار یعنی چشمه...اسم داداشش هم یاشار ...یعنی همیشه زنده و جاویدان این دوتا چشمه ی جاویدان زندگی ما هستن اسم پینارم رو بعد از بارداری کلی سرچ کردیم تا ب نتیجه رسیدیم اسم یاشار رو هم من قبل از بچه دار شدن دوست داشتم این بود ک انتخاب ما برا بچه ها این دوتا اسم شد🌸🌸🌸🌸
مامان پینار