معنی اسم پیوند

پیوسته بودن دو یا چند کس یا چیز به هم

ریشه اسم پیوند

فراوانی اسم پیوند

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام پیوند ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پیوند

من از پنج ماهگی به بعد اسم سامیار رو انتخاب کردم وهمه تایید کردن خودمم عاشق این اسم بودم از کودکی معنی خوبی هم داشت پسر ثروتمند یار اتش
مامان کامیار
من ازوقتی فهمیدم نینی دختره اسمش گزاستم عسل چون که گفتم شیرینی زندگیمونه این بچه
مامان عسل