معنی اسم پیچک

گیاهی زینتی که ساقه ای بالا رونده دارد

ریشه اسم پیچک

فراوانی اسم پیچک

تا کنون کسی با نام پیچک در گهواره ثبت نام نکرده است.