معنی اسم چمانه

پیاله شراب

ریشه اسم چمانه

فراوانی اسم چمانه

تا کنون کسی با نام چمانه در گهواره ثبت نام نکرده است.