معنی اسم چمن

گروهی از گیاهان علفی پایا و کوتاه ، زمین سبز و خرم

ریشه اسم چمن

فراوانی اسم چمن

تا کنون کسی با نام چمن در گهواره ثبت نام نکرده است.