معنی اسم چمن

گروهی از گیاهان علفی پایا و کوتاه ، زمین سبز و خرم

ریشه اسم چمن

فراوانی اسم چمن

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام چمن ثبت نام شده اند.