معنی اسم چمن افروز

آن که یا آنچه زینت دهنده چمن است ، نام چند نوع گیاه علفی که گل آذین قرمزرنگ آنها به شکل تاج خروس است، تاج خروس

ریشه اسم چمن افروز

فراوانی اسم چمن افروز

تا کنون کسی با نام چمن افروز در گهواره ثبت نام نکرده است.