معنی اسم چهرمینو

آن که چهره ای زیبا چون بهشت دارد

ریشه اسم چهرمینو

فراوانی اسم چهرمینو

تا کنون کسی با نام چهرمینو در گهواره ثبت نام نکرده است.