معنی اسم چکاوک

پرنده ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک که تاج بر سر دارد

ریشه اسم چکاوک

فراوانی اسم چکاوک

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام چکاوک ثبت نام شده اند.