معنی اسم چیا

کوهستان، کوه

ریشه اسم چیا

فراوانی اسم چیا

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام چیا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم چیا

از وقتی ک جنسیت رو فهمیدم گفتم اسمشو چیا میزارم چیا ی اسم کوردی هستش و ب معنی کوه
مامان چیا
از وقتی که جنسیت معلوم شد و چیا به معنی کوه وکوهستان است و تو یکی از آهنگای کردی شنیدم
مامان چیا