معنی اسم چیا

کوهستان، کوه

ریشه اسم چیا

فراوانی اسم چیا

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام چیا ثبت نام شده اند.