معنی اسم چیترا

نژاد

ریشه اسم چیترا

فراوانی اسم چیترا

تا کنون کسی با نام چیترا در گهواره ثبت نام نکرده است.