معنی اسم ژاله

شبنم ، قطره باران

ریشه اسم ژاله

فراوانی اسم ژاله

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام ژاله ثبت نام شده اند.