معنی اسم ژاوه

نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی

ریشه اسم ژاوه

فراوانی اسم ژاوه

تا کنون کسی با نام ژاوه در گهواره ثبت نام نکرده است.