معنی اسم ژرفا

عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی

ریشه اسم ژرفا

فراوانی اسم ژرفا

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام ژرفا ثبت نام شده اند.