معنی اسم ژیلا

ژاله تگرگ

ریشه اسم ژیلا

فراوانی اسم ژیلا

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام ژیلا ثبت نام شده اند.