معنی اسم کاترین

پاک، بی آلایش

ریشه اسم کاترین

فراوانی اسم کاترین

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام کاترین ثبت نام شده اند.