معنی اسم کاترینا

پاک، بی آلایش

ریشه اسم کاترینا

فراوانی اسم کاترینا

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام کاترینا ثبت نام شده اند.