معنی اسم کاتیا

پاک، بی آلایش

ریشه اسم کاتیا

فراوانی اسم کاتیا

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام کاتیا ثبت نام شده اند.