معنی اسم کارمن

قرمز

ریشه اسم کارمن

فراوانی اسم کارمن

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام کارمن ثبت نام شده اند.