معنی اسم کاس

دختر چشم آبی

ریشه اسم کاس

فراوانی اسم کاس

تا کنون کسی با نام کاس در گهواره ثبت نام نکرده است.