معنی اسم کامله

مؤنث کامل، بی عیب، بی نقص

ریشه اسم کامله

فراوانی اسم کامله

تا کنون کسی با نام کامله در گهواره ثبت نام نکرده است.