معنی اسم کامیلا

محافظ مبعد ، نام دختری جنگجو در افسانه تروا

ریشه اسم کامیلا

فراوانی اسم کامیلا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام کامیلا ثبت نام شده اند.