معنی اسم کانی

چشمه آب - کنایه از تازگی و نشاط است

ریشه اسم کانی

فراوانی اسم کانی

در حال حاضر ۲۸ نفر در گهواره با نام کانی ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم کانی

قبل ازبچه دارشدن اسمشوانتخاب کردیم کانی یعنی چشمه
مامان کانی