معنی اسم کبری

کبرا،بزرگ، کبیر

ریشه اسم کبری

فراوانی اسم کبری

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام کبری ثبت نام شده اند.