معنی اسم کرانه

ساحل، کنار،سو، جهت

ریشه اسم کرانه

فراوانی اسم کرانه

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام کرانه ثبت نام شده اند.