معنی اسم کهربا

نام صمغی سخت شده و زرد رنگ که خاصیت جذب کنندگی دارد

ریشه اسم کهربا

فراوانی اسم کهربا

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام کهربا ثبت نام شده اند.