معنی اسم کوکب

ستاره، گلی زینتی، درشت و پُرپَر به رنگهای ارغوانی، سفید، قرمز، زرد، یا بنفش

ریشه اسم کوکب

فراوانی اسم کوکب

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام کوکب ثبت نام شده اند.