معنی اسم گلاب

مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می آید

ریشه اسم گلاب

فراوانی اسم گلاب

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام گلاب ثبت نام شده اند.