معنی اسم گلایول

گلایل، گلی زینتی و زیبا به رنگهای مختلف

ریشه اسم گلایول

فراوانی اسم گلایول

تا کنون کسی با نام گلایول در گهواره ثبت نام نکرده است.