معنی اسم گلباران

برای تمجید و احترام زیاد استفاده می شود

ریشه اسم گلباران

فراوانی اسم گلباران

تا کنون کسی با نام گلباران در گهواره ثبت نام نکرده است.