معنی اسم گلبان

نگهدارنده و محافظ، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی قرن دوم

ریشه اسم گلبان

فراوانی اسم گلبان

تا کنون کسی با نام گلبان در گهواره ثبت نام نکرده است.