معنی اسم گلبر

آن که سینه و آغوشش چون گل لطیف و نازک است

ریشه اسم گلبر

فراوانی اسم گلبر

تا کنون کسی با نام گلبر در گهواره ثبت نام نکرده است.