معنی اسم گلبن

بوته یا درخت گل

ریشه اسم گلبن

فراوانی اسم گلبن

تا کنون کسی با نام گلبن در گهواره ثبت نام نکرده است.