معنی اسم گلبوته

بوته گل

ریشه اسم گلبوته

فراوانی اسم گلبوته

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام گلبوته ثبت نام شده اند.