معنی اسم گلسر

آن که سر و رویی چون گل دارد

ریشه اسم گلسر

فراوانی اسم گلسر

تا کنون کسی با نام گلسر در گهواره ثبت نام نکرده است.