معنی اسم گلشا

بهترین و زیباترین گل، شاه گلها

ریشه اسم گلشا

فراوانی اسم گلشا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام گلشا ثبت نام شده اند.