معنی اسم گلفام

به رنگ گل سرخ، گلگون

ریشه اسم گلفام

فراوانی اسم گلفام

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام گلفام ثبت نام شده اند.