معنی اسم گلنوش

مرکب از گل + نوش( عسل)، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی

ریشه اسم گلنوش

فراوانی اسم گلنوش

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام گلنوش ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم گلنوش

گلنوش اسمی بود ک پدر شوهرم انتخاب کرد ماهم پذیرفتیم
مامان گلنوش