معنی اسم گلنوش

مرکب از گل + نوش( عسل)، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی

ریشه اسم گلنوش

فراوانی اسم گلنوش

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام گلنوش ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم گلنوش

گلنوش اسمی بود ک پدر شوهرم انتخاب کرد ماهم پذیرفتیم
مامان گلنوش