معنی اسم گلوریا

فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز

ریشه اسم گلوریا

فراوانی اسم گلوریا

در حال حاضر ۱۹ نفر در گهواره با نام گلوریا ثبت نام شده اند.