معنی اسم گلچهر

گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو

ریشه اسم گلچهر

فراوانی اسم گلچهر

تا کنون کسی با نام گلچهر در گهواره ثبت نام نکرده است.