معنی اسم گلچین

آن که گل می چیند، گل چیننده، منتخب، برگزیده

ریشه اسم گلچین

فراوانی اسم گلچین

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام گلچین ثبت نام شده اند.