معنی اسم گل آذین

آرایش و چگونگی قرار گرفتن گلها بر روی ساقه، زیور و زینت گل

ریشه اسم گل آذین

فراوانی اسم گل آذین

تا کنون کسی با نام گل آذین در گهواره ثبت نام نکرده است.