معنی اسم گندمک

گندم کوچک، سبزی بهاره خوردنی

ریشه اسم گندمک

فراوانی اسم گندمک

در حال حاضر ۵۸ نفر در گهواره با نام گندمک ثبت نام شده اند.