معنی اسم گهردخت

دختر دارای اصالت

ریشه اسم گهردخت

فراوانی اسم گهردخت

تا کنون کسی با نام گهردخت در گهواره ثبت نام نکرده است.