معنی اسم گوهربانو

بانوی گرامی و اصیل

ریشه اسم گوهربانو

فراوانی اسم گوهربانو

تا کنون کسی با نام گوهربانو در گهواره ثبت نام نکرده است.