معنی اسم گوهرشید

گوهری درخشان چون خورشید

ریشه اسم گوهرشید

فراوانی اسم گوهرشید

تا کنون کسی با نام گوهرشید در گهواره ثبت نام نکرده است.