معنی اسم یغماناز

یغما(ترکی) + ناز(فارسی) یغما، نام دختر پادشاه چین و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی

ریشه اسم یغماناز

فراوانی اسم یغماناز

تا کنون کسی با نام یغماناز در گهواره ثبت نام نکرده است.