معنی اسم یوتاب

نام خواهر آریوبرزن پادشاه آذربادگان

ریشه اسم یوتاب

فراوانی اسم یوتاب

در حال حاضر ۶۱ نفر در گهواره با نام یوتاب ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم یوتاب

سلام ما قبل از اینکه بچه دار بشیم تصمیم گرفتیم اگه دختر دار شدیم اسمشو بزاریم یوتاب. اسم یوتاب ما از کتاب تاریخی دوره هخامنشیان گرفتیم. یوتاب اسم یکی از سراداران زن زمان داریوش سوم بوده و خواهر آریو برزن بوده. یوتاب یعنی درخشان، تابنده
مامان یوتاب
سلام ما قبل بچه دار شدن داشتیم در مورد اریو برزن تحقیق میکردیم دنبال اسم پسر بودیم بعد ک اسم یوتاب رو دیدیم هم معنیش بنظرمون قشنگ بود درخشنده وبی مانندهم اینکه اسم ی سردار بود قرار گذاشتیم وقتی بچه دار شیم اسمش بزاریم یوتاب ک شکر خدا ی ماه بعد از تحقیق بچه دارشدیم کلی دعا کردیم دختر شه اسمش بزاریم یوتاب
مامان یوتاب جون
اسم یوتاب رو همسرم برای دخترمون انتخاب کرد و من خیلی خوشم اومد اگه پسر دار هم بشیم اسمش میزاریم یوران.....
مامان یوتاب