معنی اسم یوتاب

نام خواهر آریوبرزن پادشاه آذربادگان

ریشه اسم یوتاب

فراوانی اسم یوتاب

در حال حاضر ۴۴ نفر در گهواره با نام یوتاب ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم یوتاب

سلام ما قبل از اینکه بچه دار بشیم تصمیم گرفتیم اگه دختر دار شدیم اسمشو بزاریم یوتاب. اسم یوتاب ما از کتاب تاریخی دوره هخامنشیان گرفتیم. یوتاب اسم یکی از سراداران زن زمان داریوش سوم بوده و خواهر آریو برزن بوده. یوتاب یعنی درخشان، تابنده
مامان یوتاب