معنی اسم یولدوز

مثل ستاره

ریشه اسم یولدوز

فراوانی اسم یولدوز

تا کنون کسی با نام یولدوز در گهواره ثبت نام نکرده است.